Fizjoterapia, czyli przywracanie sprawności

Zgodnie z medyczną definicją, fizjoterapią nazywamy naukę medyczną, której celem jest utrzymywanie, rozwijanie oraz przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Wbrew wielu mitom fizjoterapia jest pojęciem znacznie węższym niż rehabilitacja. W wielu obszarach tworzy ona gęsty system naczyń połączonych, które nierzadko są od siebie zależne. W dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić tytułową naukę medyczną od nieco bardziej praktycznej strony. Zapraszamy do lektury!

fizjoterapia-ruch

Fizjoterapia, a fizjoterapia rehabilitacyjna

Wiele osób używa powyższych terminów w sposób naprzemienny, co jest błędem. Rehabilitacja jest pojęciem, które kryje w sobie znacznie szersze spectrum zespołów działań fizycznych oraz fizycznych. Jej kluczowym celem jest przywrócenie pacjentowi pełnej sprawności, a innymi słowy – pełnego stanu zdrowia. Fizjoterapia to z kolei jeden z elementów składowych rehabilitacji. W jej skład wchodzą wyłącznie fizyczne działania, które służą przywróceniu sprawności fizycznej. Fizjoterapia – jak podkreślają specjaliści polega na oddziaływaniu na organizm ludzki różnych form energii – począwszy od mechanicznej, poprzez cieplną oraz świetlną – na elektrycznej kończąc.

W jakich sytuacjach fizjoterapia może przynieść ulgę?

Dolegliwości w których fizjoterapia odgrywa rolę kluczową i w praktyce jest ona obowiązkowa dzielą się na cztery podstawowe grupy, wyjaśnia nam fizjoterapeuta z Krakowa ze Sport-Med. Pierwsza kategoria ma związek ze złamaniami kości, druga zaś dotyczy uszkodzeń stawu. Kolejną grupę stanowią urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast ostatnią urazy rdzenia kręgowego. Na tym jednak obszar działań fizjoterapii się nie kończy. Tytułowa nauka medyczna przynosi ponadto ulgę pacjentom cierpiącym na bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, a także osteoporozę.

Fizjoterapia nie tylko od zewnątrz

Jak większość z Was zauważyła rolę fizjoterapii z powodzeniem można ograniczać do zabiegów związanych ze stawami oraz kośćmi. Takie podejście z medycznego punktu widzenia jest błędem, ponieważ okazuje się, że fizjoterapia przynosi również ulgę w chorobach przewlekłych. Do najpopularniejszych zaliczamy m.in. stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, mózgowe porażenie dziecięce, astmę, a nawet chorobę Parkinsona. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że fizjoterapia oddziałuje również na układ krwionośny – jest częstym następstwem operacji kardiologicznych po chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym oraz zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń.

Gdzie wykonywane są zabiegi związane z fizjoterapią?

Fizjoterapia jest formą cyklu, która rozpoczyna się od momentu opuszczenia szpitala. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w sanatoriach, szpitalach rehabilitacyjnych, przychodniach rehabilitacyjnych oraz gabinetach fizjoterapii. Warto podkreślić, że ostatni wariant placówki nie wymaga skierowania lekarskiego, co oznacza, że musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami.